Arv till make & särkullbarn

Hej! Jag har en fråga angående arv. Om man är gift och den ena maken har ett särkullbarn får den då rätt till HELA ARVSLOTTEN när maken avlider? Och den som är efterlevande makan får ingenting?VAd är det som delas upp vid ett arv? Giftorättsgods? enskild egendom?

Lawline svarar

Hej! Om någon av makarna avlider ska först en bodelning ske. Detta innebär att giftorättsgodset delas lika mellan makarna. Den efterlevande har dock rätt att enligt 12:2 Äktenskapsbalken begära att ingen bodelningen sker. I praktiken innebär det att om den efterlevande är den rikare av makarna så kan den begära att bodelning inte sker så att denna får behålla all sin egendom. När bodelning sedan har skett, eller inte skett efter begäran av den efterlevande, så ska den avlidnes egendom fördelas. Enligt 3:1 Ärvdabalken går särkullsbarns arvsrätt före efterlevande makes arvsrätt. Det innebär att om den avlidne enbart har ett särkullbarn så kommer barnet att ärva allt. Om det däremot finns t.ex. ett särkullbarn och ett gemensamt barn så kommer särkullbarnet ärva hälften och den efterlevande maken ärva hälften. Om ett testamente upprättas kan dock maken få rätt till mer (eller mindre) av arvet. Dock har bröstarvingar (barn, barnbarn o.s.v.) rätt till sin laglott, d.v.s. halva arvslotten (7:1 Ärvdabalken). Ärvdabalken hittar du här: https://lagen.nu/1958:637 Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänliga hälsningar,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning