FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder28/02/2012

Böter utomlands-svenska belastningsregistret

Har åkt fast för snatteri i Danmark. Värdet på de snattade varorna var 750 dkr. Fick betala böter på plats. Kommer detta föras in i det svenska belastningsregistret, om så hur länge finns det kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Reglerna om det svenska belastningsregistret finner du i lag (1998:620) om belastningsregister. I 4 § stadgas om domar och beslut som meddelats i utlandet. Dessa ska föras in i det svenska belastningregistret om det rör en situation som stadgas i 3 § samt om uppgiften kommer från ett land anslutet till Interpol eller Europol och uppgiften rör en svensk medborgare. I 3 § står bland annat följande om vad som ska föras in i registret: Registret ska innehålla uppgifter om den som 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott, Mot bakgrund av detta samt att Danmark är med i både Interpol och Europol kommer din förseelse med största sannolikhet dess värre föras in i belastningsregistret. Böter gallras ur registret efter 5 år enligt 17 §, punkt 9. Som enskild har du rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår ta del av vad som finns registrerat om dig i beslastningsregistret, ett så kallat registerutdrag, se 9 §. Lagen hittar du här: https://lagen.nu/1998:620#R5 Med vänlig hälsning,
Linn TorstenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”