Efterarv för särkullbarn - beräkning?

I ett svar skriver ni att " att före särkullbarns rätt till arv finns en rätt för efterlevande maken att, om möjligt, få ut ett belopp motsvarande fyra prisbasbelopp. Är så inte fallet måste du som särkullbarn vänta med att få ut ditt arv/delar av det till dess att efterlevande make avlidit." Min fråga är nu om särkullbarnet ärver delar av det som fanns av arvet vid bortgången av min make eller ärver den delar av det totala arvet efter mig när jag dör, dvs av pengar jag har tjänat ihop ekonomiskt under mina år, efter bortgången av min make? Mina barns pengar..

Lawline svarar

Hej, Som jag förstår det så undrar du hur man går till väga för att räkna ut ett så kallat efterarv och vilken summa som det baseras på. Det finns en regel i 3 kap. 2 § som berättar hur du går till väga. Jag ska försöka klargöra denna regel med hjälp av ett exempel. Om det vid den första makens bortgång finns lite tillgångar vid bodelningen så att särkullbarnet inte kan få ut sin del av arvet med hänsyn till prisbasbeloppsspärren så görs en beräkning av hur stor del av den efterlevande makens tillgångar som består av den avlidne makens tillgångar. Fyra prisbasbelopp är (i år) 176.000 kr. Om du t.ex. har ärvt 17.600kr efter din man utgör det 10% av dina totala tillgångar. Det är denna procentsats som kommer att användas för att beräkna hur stort efterarv särkullbarnen har rätt till vid din bortgång. Svaret är alltså att 10 % av din kvarlåtenskap vid din bortgång går till särkullbarnen/särkullbarnet. (Regeln om fyra prisbasbelopp finns i 3 kap. 1 § 2 st. Ärvdabalken.) Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning