FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder01/02/2012

Verkställande av påföljd om bosatt utomlands

Hej Jag är dömd till 8 månaders fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott dom fastställd i hovrätten jag är inte folkbokförd i sverige bor sedan 2,5 år tillbaka i england skall jag avtjäna sraffet i sverige brottet begicks i ett svenskt bolag där jag var styrelseledamot, tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej! Enligt 2 kap 1 § Brottsbalken så ska för brott som begåtts i Sverige dömas efter svensk lag och vid svensk domstol. (https://lagen.nu/1962:700) Eftersom du redan blivit dömd av hovrätten i Sverige och brottet begicks i ett svenskt bolag så kommer antagligen även straffet att avtjänas i Sverige. I vissa fall kan dock påföljd som utdömts av svensk domstol verkställas i utländsk stat enligt 1 § Lag (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom. En frihetsberövande påföljd i ett annat land får dock inte ske om den dömde är svensk medborgare och själv motsätter sig åtgärden enligt 26 § tidigare nämnda lag. (https://lagen.nu/1972:260). Sammanfattningsvis kommer din påföljd med största sannolikhet att verkställas i Sverige. Vänlig hälsning
Elin KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?