FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder26/01/2012

Vållande till annans död, dagsböter

En bilist gör en felbedömning och hamnar efter en kurva med hjulparet utanför vägbanan. Bilen blir svårmanövrerad och kan ej undvika att köra på en cyklist som senare avlider. Utredningen kommer fram till att ingen vårdslöshet föreligger. Åklagaren vill döma för vållande till annans död, 80 dagsböter. Är 80 dagsböter en för hög bedömning då orsaken var felbedömning/kausalitet?

Lawline svarar

Hej, Till att börja med ska nämnas att det vid straffmätning beaktas en rad omständigheter, varvid det är svårt att göra en bedömning utan all tillgänglig fakta. Det som kan sägas är att dagsböter regleras i 25 kap. Brottsbalken ( se https://lagen.nu/1962:700#K25P2 ). I 25 kap. 2 § sägs att dagsböter ska uppgå till minst 30 och högst 150 dagar. Varje dagsbot kan då vara på lägst 50 och högst 1 000 kronor. I ett fall från Hovätten 2008 nr: B 1069-07 som är mycket likt det fall du beskriver dömdes en bilförare, för att av misstag ha kommit över på fel sida av vägen och frontalkrockat med en mötande bil varvid två personer i den mötande bilen avled, till 100 dagsböter á 200 kronor. Utifrån ovanstående anser jag att 80 dagsböter låter rimligt. Vänligen,
Anton KarlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?