FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/10/2006

Bostad och barnens boende vid upplöst samboförhållande

Hej. Jag och min sambo ska separera och vi har 2 genensamma barn. 2 och 5 år gamla. Vi äger en villa tillsammans dvs 50/50. Nu undrar jag vad vi ska tänka på när det gäller lånet på huset samt om det finns någon lag som reglerar vart våra barn ska bo eller löser vi det själva?

Lawline svarar

Hej, Sambolagen (2003:376), se http://lagen.nu/2003:376, tar upp de rättsliga aspekterna som skall beaktas vid ett samboförhållande. När ett samboförhållande upphör så kan den ena av samborna begära att bodelning skall ske. I denna ingår sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensamt bruk. Det spelar således ingen roll vem som har betalat egendomen. Före delningen så gör man en avräkning för skulder. I detta fall innebär det lånet på huset. Vad som sedan återstår skall med andra ord delas lika mellan samborna. En bodelning skall upprättas av samborna gemensamt och vara skriftlig och underskriven av båda. Registrering av bodelningen kan även ske vid tingsrätten. Det är viktigt att bodelningen sker skriftligen för att ni sedan skall kunna visa att bodelning har skett och att ni efter denna äger fastigheten med hälften var. Ni kommer efter bodelningen att äga fastigheten med samäganderätt i enlighet med samäganderättslagen (1904:48). En eventuell försäljning av bostaden kommer med andra ord efter bodelningen att regleras enligt denna lag. En av er kan också välja att få bostaden avräknad på sin lott, vilket föranleder att den andre sambon då skall få motsvarande belopp ur andra delar som ingår i bodelningen, och om detta inte är möjligt i pengar. Vad gäller barnens boende så är lagstiftarens vision att vårdnadshavarna själva skall komma överens om hur vårdnaden skall utövas. Den gemensamma vårdnadens utformning är därför endast delvis reglerad genom lagregler. Detta innebär att om ni själva är överens om hur ni vill utforma den gemensamma vårdnaden sinsemellan avseende boendet och umgänget så är detta att föredra. Är detta inte möjligt så kan boende och umgänge bestämmas genom avtal i samråd med socialtjänsten. Om ni inte kan komma överens om ett avtals utformning så kommer boendefrågan slutgiltigt att avgöras i allmän domstol. Detta är dock inte att föredra. Föräldrabalken 6 kapitlet (http://lagen.nu/1949:381) Återkom gärna vid ytterligare frågor Vänligen,
Jenny LarseRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000