FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/01/2012

Får en villkorligt frigiven åka på utlandssemester?

Får man åka på en utlandssemester när man är villkorligt frigiven?

Lawline svarar

Hej, Att ge ett allmänt svar på tillåtligheten av utlandssemestrar för villkorligt frigivna blir svårt eftersom hur prövotiden ser ut skiljer sig från fall till fall. Enligt 26 kap 11 § brottsbalken (BrB) (https://lagen.nu/1962:700#K26P1S1) får Kriminalvården besluta att en villkorligt frigiven ska stå under övervakning. Föreskrifter kan meddelas med stöd av 26 kap. 15 § 4 st BrB angående vad som ska gälla under övervakningstiden. Något allmänt reseförbud finns inte uppställt varken i 26 kap BrB eller i Kriminalvårdens förordning om verkställighet av frivårdspåföljder (se https://lagen.nu/1998:642) men att en villkorligt frigiven under övervakning förbjuds att åka på utlandssemester direkt efter frigivning kan sannolikt ske. Vänligen
Rasmus JosefssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”