26 TV-apparater - hittegods eller stöldgods

2006-10-08 i ARKIV
FRÅGA
Hej! Jag läste i tidningen, att det var en person som hade hittat 26 stycken platta TV-apparater, han ringde då polisen och dem kom dit. Men det stod att polisen inte hade funnit någon som anmält dessa saknade. Det är ju ganska höga belopp som det rör sig om, när det är så många och dem är ganska dyra. Vad händer när polisen får in sådana här dyra produkter i sådan omfattning, och dem inte är saknade, och ingen anger att det tillhör dem? Blir det så att poliserna som jobbar på stationen kan ta med sig varsin TV hem? eller hur går det till? För dem kan ju inte ha så många kartonger med nya Tv-apparater på polisstationen i all evighet. Blev lite nyfiken när jag läste detta, vem det är i lagens mening som har rätt till dessa TV-apparater, när ingen har anmält dem försvunna och om ingen kommer och hämtar dem, vem dem tillfaller. Han som ringde till polisen när han gjorde detta fynd, kan han få någon slags "hittelön" för detta. Men det blir ju också problem kan jag tänka mig, om det inte är någon som kommer och hämtar dem, så vem ska betala ut den hittelönen då? Blev lite konfunderad när jag läste detta, jag undrar lite hur det går till när sådant här inträffar, och när det är avsevärda summor det gäller.
SVAR
Hej,

Jag läste också artikeln och det är en intressant fråga. Vad som händer med TV-apparaterna beror på under vilka omständigheter de hittades. Enligt hittegodslagen (SFS 1938:121 http://www.lagen.nu/1938:121) är det lovligt att omhänderta borttappad egendom, dvs. egendom som överhuvud inte är i någons besittning. Det man som upphittare måste göra är att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet hos polismyndighet. Underlåter man att göra detta gör man sig skyldig till fyndförseelse jämlikt BrB 10:8. Om polismyndigheten hittar ägaren till egendomen skall ägaren betala upphittaren en skälig hittelön för att återfå egendomen. Enligt praxis är hittelönen ca 10 % av egendomens marknadsvärde. Hittas inte ägaren tillfaller egendomen upphittaren tre månader efter det att fyndet anmäldes, eller efter en månad om ägaren trots att denne underrättats om fyndet struntar i att hämta ut egendomen, eller annars anses ha givit upp sin rätt. Underlåter upphittaren i sin tur att hämta ut egendomen tillfaller den staten. Det blir dock aldrig tal om någon utdelning till enskilda polismän.

Som framhållits gäller hittegodslagen enbart egendom som inte var i någons besittning när fyndet gjordes. Även den som kommer åt ett föremål genom brott, t.ex. en gärningsman vid stöld, får besittning till föremålet. Egendom som påträffas i en tjuvgömma anses också vara i gärningsmannens besittning. (Detta verkade vara fallet i artikeln). Istället för hittegodslagen gäller i dessa fall lag (SFS 1974:1065 http://www.lagen.nu/1974:1065) om visst stöldgods m.m. Genom lagen ges möjlighet att ta egendom i förvar som åtkommits genom brott. Egendomen tillfaller inte staten men får enligt lag (1974:1066 http://www.lagen.nu/1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m. förstöras eller säljas för statens räkning. Om den rätte ägaren senare gör sig till känna har denne rätt att få tillbaka egendomen, eller ersättning för den om den sålts. Syftet med lagen är just att lösa de praktiska problem du nämner som kan uppstå om polisen skulle vara tvungen att förvara egendom under en obegränsad tid.

Med vänlig hälsning,

Carl Beyer
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (208)
2021-12-30 Kan man få telefonrådgivning hos Lawline?
2021-10-31 Får man särbehandla de som inte är vaccinerade mot covid-19?
2021-10-29 Allmänt om banksekretess och bankens åtgärder med anledning av misstanke om ekonomisk brottslighet
2021-10-24 Att köra utan övningskörningsskylt

Alla besvarade frågor (98575)