FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/12/2011

Kan skadestånd bli enda följden vid fällande dom i brottmål?

Hej! Kan en målsägande(åklagare) i en rättegång gällande våldtäkt yrka på enbart skadestånd eller blir påföljden alltid även fängelse vid fällande dom?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag förutsätter att det skadestånd som du avser med din fråga är sådant skadestånd som kan utdömas på grund av kränkning genom brott. För att en sådan kränkningsersättning ska kunna dömas ut krävs att målsäganden blivit utsatt för brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära. Våldtäkt är ett exempel på ett sådant brott. Om domstolen väljer att fria den tilltalade kan någon kränkningsersättning inte utbetalas eftersom något brott då inte anses begånget. Svaret på din fråga är alltså att den tilltalade endast kan bli skyldig att utbetala kränkningsersättning om denne också anses ha gjort sig skyldig till brott. När domstolen konstaterat att den tilltalade gjort sig skyldig till brott ska en påföljd dömas ut. Straffskalan för våldtäkt av normalgraden föreskriver fängelse i lägst två och högst sex år. Det är däremot inte självklart att påföljden kommer att bestämmas till just fängelse. För lagöverträdare mellan 15 och 17 år kan till exempel sluten ungdomsvård istället utdömas. Hoppas att du har fått svar på din fråga. Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo