Styvbarns rätt till efterarv

Min mor dog för 10 år sedan, vi är tre syskon, jag är inte barn till deras far. Min mor och min styvfar var gifta vid dödsdagen. Vid min mors bortgång fick jag ett arv på 10000kr, vad får jag ut vid min styvfars död som inträffade i år 2011. (han efterlämnar 1 milj kr)

Lawline svarar

Hej, I Ärvdabalkens (ÄB) 2 kap. föreskrivs vilka som har arvsrätt efter en avliden. Det är enligt 1 § i första hand bröstarvingar (alltså avkomlingar till den avlidne) som äger denna rätt. I 2-3 §§ beskrivs sedan vilka som får ärva ifall några bröstarvingar inte finns, eller om dessa har avlidit. Enligt 4 § sägs att sådana som inte nämns i 2 kap. 1-3 §§ inte äger någon rätt att ärva den avlidne. Eftersom styvbarn inte nämns i dessa bestämmelser har de ingen given arvsrätt efter sin styvförälder. Det finns dock undantag. En bröstarvinge har, som redan nämnts, full rätt att ärva av sin avlidne förälder. Du hade således rätt till att ärva av din mors kvarlåtenskap efter hennes död. Hur mycket man som arvinge har rätt till beror på om den avlidne testamenterat bort en del av kvarlåtenskapen eller om man har syskon som man ska dela med och så vidare. Eftersom du inte nämner någonting sådant får antas att du var ensam arvtagare efter din mor och således hade rätt till hela kvarlåtenskapen. När det dock finns en efterlevande make kvar i livet, som det fanns i ditt fall vid din mors död, gäller att kvarlåtenskapen tillfaller den efterlevande maken (ÄB 3 kap. 1 §). Bröstarvinge till den avlidne – som inte är barn till den efterlevande maken – har dock rätt att få ut sitt arv med en gång. Oftast avstår dock bröstarvingen från sitt arv, till fördel för den efterlevande maken, och får således rätt till sitt arv först efter det att den efterlevande maken också avlidit. Om så är fallet kan alltså även styvbarn ha rätt till att ärva av sina styvföräldrar. Du nämner inte om de 10 000 du fick efter din mor utgjorde hela din arvsrätt efter henne, eller om de bara utgjorde en del av ditt arv och att resten avstods till förmån för din styvfar. Om de pengar du ärvde efter hennes död utgjorde hela din arvsrätt har du inte rätt att ärva något av din styvfar. Om pengarna däremot inte utgjorde hela din arvsrätt efter din mor har du rätt till att ärva av din styvfar. Du har då rätt till så stor andel ur din styvfars bo som din arvsrätt utgjorde när han mottog den vid din mors död. Detta förstås enklast genom ett exempel: Om du avstod ifrån, låt säga, 200 000 kr av ditt arv efter din mor - till fördel för din styvfar - och han då ägde tillgångar värda 600 000 kr själv. Då uppgick hans tillgångar, med din arvsrätt inräknad, till ett värde av 800 000 kr. Din arvedel utgjorde således ¼ av hans tillgångar. Lika stor andel har du också rätt till att få ut efter din styvfars död. Om hans tillgångar nu stigit till 1 000 000 kr – då har du fortfarande rätt till ¼ av detta, alltså 25 000 kr. (På samma sätt kan din andel ha sjunkit ifall din styvfars tillgångar minskat med åren efter din mors död). Hoppas att detta gav klarhet i problematiken! Ärvdabalken hittar du här: Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000