FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/12/2011

Påföljd missbruk av urkund

Hej! En vän lånade ut sitt körkort till en bekant som skulle på krogen. Personen åkte fast och berättade att hon hade fått låna körkortet av en bekant. Vad händer med min vän som lånat ut körkortet? Kommer hon få prick i registret eller bara böter? Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej, Det brott som aktualiseras i fallet är missbruk av urkund vilket stadgas om i 15:12§ BrB (https://lagen.nu/1962:700#K15), kriminaliseringen gäller såväl den som använder sig av urkunden (i detta fall körkortet) och den som lånar ut det. För att handlingen ska falla in under definitionen i 15:12§ krävs utöver att den har lånats ut att det ska ha förelegat fara i bevishänseende, vilket innebär att det i och med utlånandet av körkortet förelåg sannolikhet för att det skulle komma att missbrukas av någon och att detta missbruk skulle resultera i någon skada eller olägenhet. Ett exempel på när skada eller olägenhet anses ha uppkommit är när man genom att använda sig av urkunden förleder en dörrvakt att släppa in en minderårig på krogen (vilket jag presumerar var anledningen till att den bekanta ville använda sig av någon annans legitimation). Nästan alla utlåningar av legitimation innebär att det föreligger fara i bevishänseende, och det verkar det göra även i det fall du beskriver. Din vän har alltså troligtvis gjort sig skyldig till missbruk av urkund. Straffskalan för normalgraden av detta brott är böter upp till fängelse i högst sex månader. Det är svårt att utan mer information uttala sig angående vilken påföljd din vän kommer att drabbas av, då man i påföljdsbestämmandet tar hänsyn till alla möjliga omständigheter, men föreligger inga speciella omständigheter kommer påföljden troligtvis att bestämmas till dagsböter. Åläggs man genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot en påföljd sker en registrering i belastningsregistret (”prick i registret”) enligt 3§ i lagen om belastningsregister (https://lagen.nu/1998:620). Denna notering kommer om påföljden stannar vid böter att finnas i registret i fem år framåt, sedan kommer den att gallras bort enligt 17§p9 i samma lag. Döms din vän för missbruk av urkund kommer han eller hon alltså både att drabbas av böter och få en ”prick i registret”. Med vänlig hälsning
Anna NordlanderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo