FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder03/12/2011

Åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare

Hej! Jag har nyligen blivit påkommen med snatteri för ett värde av cirka 400 kronor. Snatteriet gick till så att jag gick in i ett provrum och plockade ur varan ur paketet (var en parfym och en hårinpackning) Fick gå till ett rum där det efter ett tag kom två poliser som höll förhör med mig. De frågade om jag erkände vilket jag gjorde, hur det gick till osv och jag berättade som det var. De frågade även om jag var villig att betala böter och det sa jag att jag var eftersom jag kände att det låter bättre. Nu till min fråga: Hur stor är chansen att det blir åtalsunderlåtelse? Är under 18 år och ångrar mig otroligt mycket även fast polisen sa att han inte tyckte att det såg ut som jag gjorde det. Hur stor är chansen att bli lärare efter detta? Är nämligen min stora dröm. Påverkar det hur jag tog varorna och att jag gick med på att betala böter? Bör jag ta tillbaka att jag går med på böter?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga. Enligt 20 kap 7 § rättegångsbalken (https://lagen.nu/1942:740#K20P7S1) kan åklagaren kan fatta beslut om åtalsunderlåtelse, vilket innebär att det då varken blir åtal, rättegång eller påföljd. Däremot antecknas brottet i belastningsregistret vilket kan få konsekvenser om man begår nya brott. Åtalsunderlåtelse är vanligt för ungdomar under 18 år. Om den unge personen är förstagångsförbrytare och det är fråga om ett mindre allvarligt brott, är tanken att det många gånger är tillräckligt att han eller hon får en åtalsunderlåtelse. En förutsättning för att ge åtalsunderlåtelse är att det inte strider mot något väsentligt enskilt eller allmänt intresse. Eftersom du var under 18 år när brottet begicks blir lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare tillämplig (https://lagen.nu/1964:167#P1S1). Enligt 16 och 17 § § enligt denna lag finns vissa förutsättningar uppräknade när åtalsunderlåtelse kan komma ifråga. De rekvisit (villkor) enligt dessa bestämmelser som skulle vara aktuella i detta fall är just ”enskilt intresse” och ”allmänt intresse”. Enligt din beskrivning i din fråga verkar det inte som att målsägande har lidit någon skada och att du lämnade tillbaka varorna, dvs. det finns inget enskilt intresse för att väcka åtal. Däremot skulle kanske ett allmänt intresse föreligga eftersom man vill markera från samhällets sida att det inte är okej att unga personer snattar och dessutom är tillgreppsbrott ganska vanligt förekommande. Jag vill poängtera att jag inte kan ge något exakt svar om åklagaren kommer att meddela åtalsunderlåtelse men sannolikheten blir förmodligen större eftersom det är det första brottet du har begått och att därmed inte finns något jättestrakt allmänt intresse för att väcka åtal. För det fall åklagaren inte meddelar åtalsunderlåtelse blir det ett strafföreläggande i och med att erkänt brottet och samtyckt till böter. Det innebär att du slipper en rättegångsprocess, men detta är under förutsättning att du betalar boten. Förmodligen får du hem ett inbetalningskort och att det räcker att du betalar in boten. Att du ångrar ditt brott är bra, men det har ingen direkt betydelse på huruvida åtalsunderlåtelse kan meddelas. Att du har snatteri på ditt samvete behöver inte betyda att du behöver ge upp din dröm om att utbilda dig till lärare, med all säkerhet har detta ingen betydelse för en framtida anställning. Med vänliga hälsningar
Carin AnnerénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”