FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/10/2006

Gåva till syskon-förskott på arv

Mina föräldrar sålde min farfars hus när han gick bort till min syster väldigt billigt. Huset kan idag säljas för över miljonen och hon betalade 220 000 för ca två år sedan. Marknadsvärdet var då högre men de brydde sig inte om en värdering. Mina föräldrar hade precis investerat pengar i huset för en renovering och installation av badrum, innan fanns bara utedass. Samtidigt fick jag och min andra syster, vi är tre systrar, 40 000 var som kompensation. Min äldsta syster fick också hon 40 000 avdraget på summan 220 000 som hon betalade för huset. Mina föräldrar fick i priset bara igen deras kostnad för renoveringen och de 80 000 jag och min lillasyster fick. Har de skänkt huset och i så fall gått förbi någon arvsrätt som jag och min andra syster kan tänkas ha haft? Tacsam för svar, Sara

Lawline svarar

Hej! Tillämpliga regler är ärvdabalkens (ÄB) 6 kap om förskott å arv. Huvudregeln framgår av 1 §, gåva till bröstarvingar räknas som förskott å arv. Enligt 3§ samma kapitel skall värdet av förskottet beräknas och fastställas till egendomens värde (marknadsvärde) vid mottagandet, om omständigheterna inte talar för att annat skall gälla. Lagtexten finner du http://www.lagen.nu/1958:637 Att få köpa sina föräldrars hus till underpris är ett typexempel på sådant som faller in under bestämmelsen. Dina föräldrar har förfoganderätten över huset, vilket innebär att de får skänka det eller sälja det till underpris till vem de vill. De får också föreskriva vad som ska gälla vid deras framtida arvskifte (när arvet skall delas upp mellan er), t.ex. att transaktionen inte skall ses som förskott å arv. Det enda dina föräldrar inte får göra är att kränka övriga syskons laglott. Den utgör hälften av arvslotten, d.v.s. delen i hela kvarlåtenskapen; fastigheten och all annan egendom tillsammans. Detta innebär att din syster kan komma att få större del av arvet än er. Men av vad som framgår av din fråga framkommer inte att dina föräldrar har manifesterat en vilja att gåvan INTE skall ses som förskott å arv, vilket innebär att huvudregeln blir tillämplig. Vid framtida arvskifte efter era föräldrar kommer den summa som understiger marknadsvärdet alltså avräknas från din systers del om inte dina föräldrar föreskriver annat. Vänligen
Kristine ErlandssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000