FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn29/11/2011

Arv - Särkullbarn

En efterlevande make åberopar ÄktB 12:2 vid bouppteckningen. Särkullebarnet ärver då direkt men enbart den del av giftorättsgodset som härrör den avlidne. Finns välinte en chans att särkullingen kan komma in och ärva "resterande" ur den sist avlidne makens bo,det finns en fastighet lagfaren på den efterlevande.

Lawline svarar

Hej! Om den avlidne maken efterlämnar barn som inte är makarnas gemensamma, s.k. särkullbarn, har dessa alltid rätt att få ut sin arvslott direkt, 3 kap 1 och 9 §§ ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K3). Om särkullbarn har fått ut sitt arv vid den först avlidnes död skall deras andel i den efterlevande makens bo minskas i motsvarande mån, 3 kap 2 § 2 st ÄB. Om ett särkullbarn har fått hela sin arvslott vid den först avlidnes död återstår alltså inget att ärva vid den efterlevande makens död. Huvudregeln är att särkullbarn endast ärver sin förälder. Det finns dock ett undantag i 3 kap 8 § ÄB som gäller då den efterlevande maken saknar arvingar. Den först avlidne makens arvingar ärver då all kvarlåtenskap. Detta gäller dock inte arvingar för som redan har fått ut sitt arv vid den först avlidne makens död. Särkullbarnet i det aktuella fallet kommer alltså inte få ta del av kvarlåtenskapen i den sist avlidne makens bo. Vänliga hälsningar
Carina PerssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?