Skevdelning vid äktenskapsskillnad

om man är gift och sen skiljer sig,så ska man ju dela lika på bostad mm.spelar det någon roll om man varit gift i 1 år eller 10år,finns det någon gräns hur länge man ska varit gift för att dela lika

Lawline svarar

Hej, Tack för din fråga. Huvudregeln är att makars giftorättsgods ska delas lika mellan dem vid äktenskapets upplösning. I 12 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) återfinns dock den s.k. skevdelningsregeln som kan användas för att jämka resultatet av en bodelning vid äktenskapsskillnad. Förutsättningarna för att regeln ska kunna tillämpas är att det med hänsyn särskilt till äktenskapets längd men även till makarnas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är oskäligt att en make vid bodelningen ska lämna egendom till den andra maken enligt huvudregeln om likadelning. Det är alltså endast den make som har mer giftorättsgods än den andra maken som kan åberopa jämkning av bodelningen med stöd av skevdelningsregeln. I förarbetena till äktenskapsbalken har uttalats att gränsen mellan kortvariga och långvariga äktenskap bör dras vid fem år. För kortvariga äktenskap har sagts att rätten till full giftorättsgemenskap får växa i takt med äktenskapet för att efter fem års äktenskap omfatta hela giftorättsgodset. Ett äktenskap som har varat i ett år omfattar 1/5 av giftorättsgodset, ett äktenskap som har varat i två år omfattar 2/5 osv. Det kan tilläggas att vid beräkning av äktenskapets längd bör enligt förarbetena även tid som makarna varit samboende innan äktenskapet inräknas. Med vänlig hälsning,
Rikard WahlströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”