Äktenskapsskillnad utan den andra makens samtycke

Hej! Jag vill ansöka en skilsmässa,min man vet om det.Vi äger 1/2 var på en skogsfastighet med bodelningen.Han vill inte skriva på skilsmässoförhandling,då måste jag ge min del till våra två vuxna barn 20 och 21.Vad ska jag göra? Mvh.Pat

Lawline svarar

Hej Pat, Om jag har förstått ditt problem rätt så vägrar din man skriva under skilsmässodokumenten ifall du inte ger din halva av skogsfastigheten till era gemensamma vuxna barn? Enligt svensk lag finns möjlighet att ta ut skilsmässa både med och utan den andra makens samtycke. Ifall båda makarna är överens kan äktenskapet upplösas direkt enligt 5 kap 1 § Äktenskapsbalken (https://lagen.nu/1987:230) Ifall makarna inte är överens, så finns det två möjligheter att avsluta äktenskapet: 1) Efter sex månaders "betänktetid" kan äktenskapet upplösas även utan den andra makens samtycke. Ni måste inte bo ihop under denna betänketid. 2) Om makarna bott ifrån varandra under två år innan ansökan, så kan äktenskapet upplösas direkt. I ditt fall måste du därmed ansöka om stämning med anledning av äktenskapsskillnad hos tingsrätten i den ort där du har din hemvist (enligt 14 kap 3-4 §§ äktenskapsbalken). Domstolen kommer sedan att delge dig och din make att betänktetiden ska börja löpa (5 kap 3 § och 14 kap 6 § äktenskapsbalken). Mellan sex månader till ett år efter delgivandet måste du muntligen eller skriftligen yrka hos Tingsrätten att fullborda äktenskapsskillnaden(14 kap 10§ äktenskapsbalken). Har inget sådant yrkande inkommit ett år efter delgivandet kommer inte äktenskapet att upplösas. Det finns således ingen anledning eller skyldighet för dig att ge bort din del av skogsfastigheten till era barn, något sådant krav ska du inte gå med på. Jag önskar dig lycka till och hoppas att jag klartgjort situationen för dig. Vänliga hälsningar, Linda
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000