FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt18/10/2006

Vissa skillnader mellan samboförhållande och äktenskap

Vad skiljer rent juridiskt mellan att vara sambo och gift?

Lawline svarar

Det som skiljer ett samboförhållande från att vara gift är för det första att det föreligger ett formkrav för att ingå äktenskap, vilket det inte gör för ett samboförhållande. För det andra har man som sambo inte samma juridiska rättigheter vid en separation som vid en äktenskapsskillnad. En sambo har för det tredje inte heller samma juridiska rättigheter vid partners död som en make eller maka har vid den andres död. Äktenskap kan endast enligt 4 kap. 1 § äktenskapsbalken, se http://www.lagen.nu/1987:230, ingås genom vigsel. Vigselförrättaren ska efter vigseln ge makarna ett bevis på att de är gifta. Denne ska också enligt 4 kap. 8 § underrätta skatteverket om vigsel. För att ingå ett samboförhållande krävs det bara enligt 1 § sambolagen, se http://www.lagen.nu/2003:376, att två personer lever tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden. Vid en separation mellan sambos ingår bara enligt 3 och 8 §§ sambolagen den gemensamma bostaden och bohaget som anskaffats under samboförhållandet. Vid äktenskapsskillnaden delar makarna enligt 7 kap. äktenskapsbalken i princip på allting som inte är enskild egendom. För att egendom ska vara enskild egendom krävs det generellt att egendomen har kommit i makens/makans besittning med förbehåll att det ska vara enskild egendom. En make har vid den andre makens död, enligt 3 kap. 1 § ärvdabalken, se http://www.lagen.nu/1958:637, rätt att ärva allt eller i vart fall en del av kvarlåtenskapen efter den avlidne. Det gäller inte för en sambo. För att sambos ska ärva varandra krävs det att de upprättar testamenten.
Michael WittingRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000