FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/09/2006

Prisbasbeloppsregeln till skydd för efterlevande make

Min pappa har gått bort och han var omgift på äldre dagar. Nu har hans fru sålt deras hus och arvet ska delas upp. Vad ärver jag och min bror? Är det hälften av summan, alltså pappas del eller ärver hans fru häften av pappas del och vi den andra hälften?

Lawline svarar

Hej! Du och din bror är så kallade särkullbarn. Jag förmodar att det inte finns några gemensamma barn. Därmed har er pappas fru ingen rätt till arv med fri förfoganderätt från er far. Ni två särkullbarn har rätt att få ut er arvslott direkt, se 3 kap. 1 § ÄB. Er pappas fru har först och främst rätt att få ut hälften av vad bodelningen ger. Det betyder att ifall huset utgjorde giftorättsgods så tillfaller hälften henne genom bodelningen. Den andra hälften utgör er pappas del och denna tillfaller er arvslott. Denna har ni rätt till om det inte inskränker den efterlevande makans rätt enligt prisbasbeloppsregeln. Om det inte finns så mycket tillgångar i boet att er pappas fru får tillgångar värt fyra prisbasbelopp (se lagen om allmän försäkring, http://lagen.nu/1962:381 ), kan ni bli tvungna att avstå en del av arvet. Hon övertar denna egendom med fri förfoganderätt. Ni har sedan rätt till efterarv av detta när även hon dör. Prisbasbeloppsregeln är ett minimiskydd för den efterlevande maken som innebär att hon har rätt att överta tillgångar så att hon sammanlagt med det hon själv äger kommer upp i fyra prisbasbelopp. Egendomen som hon får i bodelningen och hennes enskilda egendom ingår alltså i beräkningen. Således ärver ni er pappas del om hans fru får tillräckligt med egendom. Ärvdabalken finner du http://www.lagen.nu/1958:637 .
Anna BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000