Svensk äktenskapsskillnad giltig i USA

Jag är SV medborgare, gift med en Amerikan (vårat giftemål är registretat i SV skatteverket) Jag bott i USA i mindre än 10 år, bor nu i SV sedan 1år tillbaks med vårat gemensamma barn,som är under 16 år. Vi är överens om att skilja oss. Jag ska ansöka om äktenskapskillnad i SV. Blir skillsmässan registerad automatiskt i New York, USA? Om inte, vad behövs göras för att även bli skilda i USA?

Lawline svarar

Hej, Din fråga rör den internationella privaträtten (frågor om hur man ska hantera tvister som i något avseende sträcker sig över landgränser). Den internationella privaträtten svarar på frågor om huruvida svensk domstol är behörig att döma i denna typ av mål, vilket lands lag som skall vara tillämpligt och om verkställande. I ert fall gäller att svensk domstol är behörig enligt 3 kap 2 § 2 p. https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P2S1 och att svensk lag kan tillämpas enligt 4 § samma kapitel, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P4S1 Enligt 3 kap 7 § lagen om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap gäller att beslut om äktenskapsskillnad som meddelats i främmande stat, skall gälla här i riket, om det med hänsyn till makes medborgarskap eller hemvist eller annan anknytning förelåg skälig anledning att talan prövades i den främmande staten, https://lagen.nu/1904:26_s.1#K3P7S1. Lagen säger alltså att om ni hade istället valt att skilja er i USA hade Sverige godkänt detta beslut enligt kraven i 7 §. Liknande lagstiftning borde med största sannolikhet finnas i den amerikanska internationella privaträtten. Jag vågar dock inte svara för den amerikanska rättens innehåll utan rekommenderar er istället att vända er till Amerikanska ambassaden eller liknande om ni vill vara säkra på vad den säger. Utan att veta säkert borde det dock vara så, oavsett den amerikanska rättens innehåll i detta avseende, att det krävs någon form av anmälan från er sida att ni genomfört en äktenskapsskillnad här i Sverige. Någon form av automatisk registrering borde inte komma ifråga utan att ni själva registrerar detta vid motsvarande myndighet. Med vänlig hälsning Martina
Martina BlombergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000