FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/09/2006

Testamentsvittnen

Min Pappa har avlidit. Han hade en fru men de var ej sammanboende sen ett år tillbaka. Han hade två särkullsbarn. Ett testamente finns där makarna vill garantera att den efterlevande kan bo kvar i huset, men huset såldes för ett år sen och de köpte varsin lägenhet kontant. Barnen skulle då bara få ut sin laglott. Testamentet är bevittnat av hans bror med sambo. Får syskom bevittna varandras testamenten? Kan jag hävda att testamentet inte ska gälla?

Lawline svarar

Hej! I ärvdabalken finns regler angående testamentsvittnen och testamentes upprättande. En testator ska enligt dessa bestämmelser skriva under testamentet med sin namnteckning när minst två vittnen samtidigt är närvarande. Vittnena måste veta att det är ett testamente de bevittnar, men behöver däremot inte känna till testamentets innehåll (10 kap. 1§ ärvdabalken). Av lagen följer vidare att person i testatorns inre släktkrets inte får vara testamentsvittne, och till denna krets av otillåtna vittnen räknas bl.a. testators syskon (10 kap. 4§ ärvdabalken). För att ett testamente som ej är upprättat i laga form ska betraktas som ogiltigt, krävs att testamentet klandras. Du som arvinge måste därför väcka klandertalan inom sex månader efter det att Du delgivits testamentet. Försittes denna tid, är rätten till talan förlorad och testamentet blir giltigt trots att det bevittnats av ogiltig person. (se 14 kap. 5§ och 13 kap. 1§ ärvdabalken)
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000