FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/09/2006

Vad innebär förbehåll om enskild egendom?

Har ärvt min mammas hus som jag sålde för ett antal år sedan. Innan hon dog testamenterade hon huset till mig som enskilld egendom. Vad händer med den summan av pengarna för husförsäljningen vid skilsmässa? Har varit gift i tre år. Behåller jag pengarna som huset såldes för? Resten som sparats under tiden vi varit gifta delas väl med min fru vid skilsmässa? Vi har inget äktenskapsförord.

Lawline svarar

I 7 kap 1 § äktenskapsbalken framgår att en makes egendom är giftorättsgods till den del den inte är enskild egendom. I 2 § räknas enskild egendom upp. I denna bestämmelse ingår arv eller testamente med förbehåll om att det ska vara enskild egendom. Det framgår vidare att vad som trätt istället för egendomen (t ex pengar vid försäljning) också ska annses vara enskild egendom. Enligt 10 kap 1 § ska giftorättsgodset ingå i bodelningen vid äktenskapsskillnad. Det betyder att om man inte har något äktenskapsförord, delas allt giftorättsgods lika mellan makarna. Enskild egendom behåller man således själv. Äktenskapsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1987:230
Sara EdströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”