FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/09/2011

Enskild egendoms sammanblandning med giftorättsgods

Hej, Jag befinner mig för närvaranade i en tvist med min fd fru ang ett gemensamt sommarhus som jag ska köpa ut henne ur. När vi köpte huset så användes pengar från vårt gemensamma konto. Problemet är att en större del av dom pengarna var gåvopengar från mina föräldrar (Jag har ett gåvobrev) som jag innan köpet fört över från mitt enskilda konto . Så min fråga är om de pengar som var mina enskilda nu har förlorat sin karaktär av enskild egendom och nu ska ingå som giftorättspengar?

Lawline svarar

Hej. Frågor om giftorätt och enskild egendom m.m regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) se https://lagen.nu/1987:230. I 7 kap ÄktB regleras makars egendom. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är makars egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom, utgångspunkten är därmed att makars egedom är gemensamt giftorättsgods. ? För att egendomen skall anses vara den ena makens enskilda egendom och därför inte gå till bodelning vid äktenskapsskillnad, krävs att den gjorts till enskild egendom i enlighet med något av de sätt som anges i 7 kap. 2 § ÄktB. Där anges att egendom kan vara enskild till följd av äktenskapsförord, gåva med villkor om att egendomen skall vara mottagarens enskilda, testamente eller arv som enligt testamente skall vara mottagarens enskilda. För en gåva i form av en summa pengar som gjorts till enskild genom gåvobrev gäller enligt 7 kap. 2 § 6 p. ÄktB att även vad som trätt i gåvopengarnas ställe, det sk surrogatet, ska vara enskild egendom. Då pengarna används till husköp sker dock en sammanblandning med giftorättsgodset (under förutsättning att huset utgör giftorättsgods och inte är enskild egendom). Då en sådan sammanblandning sker kan egendomen i fråga förlora sin karaktär av enskild egendom. Det krävs i regel att de olika medeltyperna kan särskiljas på något sätt. För att surrogatet också skall vara enskild egendom bör det alltså kunna individualiseras. Vid köp av egendom gäller som regel att endast om det ena egendomsslaget klart dominerar skall den förvärvade tillgången anses vara enskild egendom respektive giftorättsgods i sin helhet. Vänligen
Angelica HageRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”