FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder05/09/2011

Dagsböter - skälig summa?

Hej. Jag åkte fast för snatteri (378 kr) på ICA. Alla varor återlämnades, jag erkände brottet. Fick 40 st dagsböter, sammanlagt 7700 kr. Jag tjänar 20000 i månaden, är gift (min man tjänar relativt bra), har lån på cirka 15000 kr som jag betalar av med 700 kr månaden. Kan denna summa dagsböter vara skäligt?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! I 25 kap. 2 § brottsbalken kan man läsa att det lägsta antalet dagsböter som kan dömas ut är 30 och det högsta antalet är 150. Antalet dagsböter bestäms med hänsyn till gärningens straffvärde. Härefter fastställer domstolen varje dagsbots storlek (ett visst belopp) med hänsyn till personens inkomst, förmögenhet, eventuell försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Det lägsta belopp varje dagsbot kan ha är 50 kronor, vilket innebär att det minsta bötesbeloppet för dagsböter är 1 500 kr (30 x 50). Principer för beräkning av dagsboten har utvecklats i rättspraxis. På Åklagarmyndighetens hemsida kan man i RåR 2007:2 läsa de riktlinjer som åklagarna har att följa när de bestämmer varje dagsbots storlek i strafförelägganden. Se här om du är intresserad av beräkningarna: http://www.aklagare.se/PageFiles/3772/R%C3%A5R%202007%2002%20Ber%C3%A4kningen%20av%20dagsbotsbeloppet.pdf Dagsbotssystemet är utformat för att straffet ska vara lika kännbart för alla, oavsett om man har hög eller låg inkomst. Varje dagsbot ska bestämmas till ett belopp som den tilltalade har möjlighet att avstå från räknat för dag utan att han eller hon hamnar i en alltför svår ekonomisk situation. Systemet innebär att ju högre inkomst den tilltalade har desto högre blir det utdömda beloppet. De anvisningar som finns i praxis och i RåR 2007:2 är endast allmänt vägledande riktlinjer. Det är inte heller enbart inkomst och förmögenhet som ska läggas till grund för beräkningen av dagsbotens belopp utan det är flertalet faktorer som inverkar. Som du förstår är det därför svårt att göra en ”kontrollräkning” av det utdömda beloppet. Skriv gärna igen om du har fler frågor! Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo