Betänketid efter begäran om skilsmässa

Hej, jag och min man begärde skilsmässa för nästan ett år sedan. Den 30 augusti går betänktetiden ut om vi inte begär äktenskapsskillnad. Går den tiden att förlänga eller måste man lämna in om en ny betänktetid om man inte lämnar in begäran om äktenskapsskillnad före betänketiden går ut?

Lawline svarar

Hej, I äktenskapsbalkens 5 kap. 3 § finns bestämmelser om betänketid då skilsmässa begärts. I lagrummet anges att då betänketiden löpt under minst 6 månader kan äktenskapet upplösas om någon av makarna framställer ett yrkande om detta. Eftersom ingen av er gjort ett sådant yrkande har er betänketid fortsatt att löpa och kommer då, som du säger, istället att löpa under ett år från det att skilsmässa begärdes. I 3 §, som jag tidigare nämnde, sägs också att talan om äktenskapsskillnad förfaller efter ett år om yrkande om äktenskapsskillnad ännu inte framställts av någon av makarna. Den 30 augusti förfaller således er talan om äktenskapsskillnad, vilket innebär att ni måste göra en ny ansökning om skilsmässa om ni inte får äktenskapet upplöst innan den 30 augusti. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”