Betänketid efter begäran om skilsmässa

Hej, jag och min man begärde skilsmässa för nästan ett år sedan. Den 30 augusti går betänktetiden ut om vi inte begär äktenskapsskillnad. Går den tiden att förlänga eller måste man lämna in om en ny betänktetid om man inte lämnar in begäran om äktenskapsskillnad före betänketiden går ut?

Lawline svarar

Hej, I äktenskapsbalkens 5 kap. 3 § finns bestämmelser om betänketid då skilsmässa begärts. I lagrummet anges att då betänketiden löpt under minst 6 månader kan äktenskapet upplösas om någon av makarna framställer ett yrkande om detta. Eftersom ingen av er gjort ett sådant yrkande har er betänketid fortsatt att löpa och kommer då, som du säger, istället att löpa under ett år från det att skilsmässa begärdes. I 3 §, som jag tidigare nämnde, sägs också att talan om äktenskapsskillnad förfaller efter ett år om yrkande om äktenskapsskillnad ännu inte framställts av någon av makarna. Den 30 augusti förfaller således er talan om äktenskapsskillnad, vilket innebär att ni måste göra en ny ansökning om skilsmässa om ni inte får äktenskapet upplöst innan den 30 augusti. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000