FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad17/08/2011

Enskild egendom- hus

jag gifte mig dec. 2010, lämnade min hyreslägenhet och flyttade med mina pojkar till mannens hus. Jag stod för alla utgifter som lån,hans skulder,mat,el osv. I april 2011 fick mannen jobb och då ville han skiljas,jag fick lämna huset utan någonstans att bo och utan pengar. Vi skrev inget äktenskaps förord, har jag rätt att bli utköpt från huset? Ny skilsmässoansökan ska lämnas in i dec. 2011 då betänketid är slut.

Lawline svarar

Hej! Regler om bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). I 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB står det att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när äktenskapet upplöses. Enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, se 10 kap. 1 § ÄktB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom, som inte utgör enskild egendom, giftorättsgods. För att huset ska utgöra enskild egendom krävs det att detta uppfyller något av de i 7 kap. 2 § ÄktB uppställda kraven. Där stadgas att enskild egendom utgör egendom som make fått i gåva, genom arv eller testamente, förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande, med villkoret att den ska utgöra dennes enskilda egendom. Likaså är egendom som finns intagen i äktenskapsförord att anse som enskild. Sammanfattningsvis kan konstateras att såvida inte huset uppfyller något av de ovan uppställda kraven ingår detta i en eventuell bodelning. Med vänlig hälsning, Emil Görrel
Emil GörrelRådgivare
Hittade du inte det du sökte?