FrågaFAMILJERÄTTÄktenskapsskillnad31/07/2011

Enskild egendom- sommarstuga

Hej! Mina föräldrar vill ge mig och min syster sitt fritidshus i gåva som enskild egendom. Eftersom att jag inte tror på att dela sommarstugan har vi alla kommit överens om att min syster får sommarstugan i gåva och att hon löser ut mig med 40 % av fastighetsvärderingen vilket jag är nöjd med. Problemet är att min syster har problem i äktenskapet och en skilsmässa kan bli resultatet. Min syster måste använda deras gemensamma pengar för att lösa ut mig. Kan då hennes man hävda att han är delägare i sommarstugan vid en skilsmässa. Hur kommer vi i så fall runt detta. De har en gemensam dotter, är det bättre att hon får stugan i gåva och att hon löser ut mig?

Lawline svarar

Hej! Regler om bodelning hittar du i Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230). I 9 kap. 1 § 1 st. ÄktB står det att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när äktenskapet upplöses. Enligt 9 kap. 2 § 1 st. ÄktB ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. I bodelningen ingår makarnas giftorättsgods, se 10 kap. 1 § ÄktB. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom, som inte utgör enskild egendom, giftorättsgods. För att sommarstugan ska utgöra enskild egendom krävs det att denna uppfyller något av de i 7 kap. 2 § ÄktB uppställda kraven. Där stadgas att enskild egendom utgör egendom som make fått i gåva, genom arv eller testamente, förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande, med villkoret att den ska utgöra dennes enskilda egendom. Likaså är egendom som finns intagen i äktenskapsförord att anse som enskild. Sammanfattningsvis kan konstateras att sommarstugan måste uppfylla något av kraven ovan för att inte ingå i en eventuell bodelning. Skulle stugan istället ges till dottern kommer stugan inte utgöra giftorättsgods. Med vänlig hälsning, Emil Görrel
Emil GörrelRådgivare