FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/09/2006

Förskott på arv - överlåtelse av fritidshus

Hej! Min pappa har nyligen gått bort och min mamma har ärvt alla tillgångar som bl a består av en bostadsrätt samt ett fritidshus i fjällen. Vi är tre barn inom äktenskapet och det finns inga utomäktenskapliga barn. Min mamma vill ge bort fritidshuset till min bror vilket både jag och min syster tycker är en bra idé. Hur ska hon gå tillväga för att föra över huset på min bror? Vi vill inte att detta ska betraktas som ett förskott på arv utan den eventuella kvarlåtenskap som mamma lämnar efter sig ska sedan fördelas i tre likvärdiga delar.

Lawline svarar

Reglerna om förskott på arv finns i ärvdabalkens kap. 6. Huvudregeln är att gåva till bröstarvinge alltid räknas som arv. Det är dock enkelt att skriva in i testamente, eller på annat sett uttryckligen uttrcka sin vilja om arvlåtaren inte vill att gåvan skall räknas som förskott. Testamente är det säkraste sättet att undvika eventuell tvist, men en skriftlig viljeförklaring som sparas är tillräckligt i de flesta fall. Själva gåvan utförs enligt jordabalkens bestämmelser om fastighetsöverlåtelse. Ett gåvobrev skall upprättas, där även det faktum att gåvan inte skall räknas som förskott tas in. För säkerhetens skull kan även de andra bröstarvingarna bevittna detta gåvobrev med sina underskrifter, därmed blir risken för tvist nästan nullifierad. Gåvobrevet på fastigheten skall innehålla fastighetens beteckning, underskrift av gåvogivare/gåvatagare, överlåtelsedatum och eventuella andra uppgifter. Sedan registreras detta hos Lantmäterimyndigheten, varefter ett lagfartsbevis utfärdas.
Rådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000