Felaktig bodelning kan klandras

Min fru sedan 18 år och jag ska skiljas Bodelningen är nyligen gjord. Nu efteråt har det kommit till min kännedom att min svärfar har ett konto med pengar han satt av till min fru. Till detta konto har också utdelningen från de av våra aktier som stod i hennes namn gått har det visat sig. Då vi inför bodelningen tog hjälp av en jurist, bedyrade hon att hon inte hade några mer tillgångar än de hon då visade upp. Själv har jag låtit olika arv jag fått från avlidna släktingar genom åren, gå med i vår gemensamma ekonomi. Vi har inga äktenskapsförord. Hur ser man juridiskt på hennes och hennes fars "bedrägliga" beteende.

Lawline svarar

Hej, I äktenskapsbalkens (ÄktB) 7 kap. 1 § stadgas att makars respektive egendom ska ses som giftorättsgods, om den inte gjorts till enskild egendom genom exempelvis ett äktenskapsförord. Således ska all er respektive egendom ses som giftorättsgods, då du nämner att något äktenskapsförord inte upprättats. I 10 kap. 1 § ÄktB fastslås också att giftorättsgodset är det som ska ingå i en bodelning, och ska delas lika mellan makarna. Inför en bodelning är varje make skyldig att redovisa sin respektive egendom (se 9 kap. 3 § i ÄktB). Detta för att bodelningen ska bli så rättvis som möjligt. Den make som av någon anledning inte utfår hela sin del, som denne har rätt till, har en fordran på den andre maken enligt 11 kap. 11 § ÄktB. Då du nämner att ni tagit hjälp av en jurist vid bodelningen antar jag att ni haft en bodelningsförrättare till er hjälp. Är man som make inte nöjd med förrättningen kan man klandra denna. Det gör man genom att väcka talan mot den andra maken hos den tingsrätt som förordnade bodelningsförrättaren. Detta måste ske inom fyra veckor ifrån det att bodelningen delgavs er (se 17 kap. 8 § 2 st. ÄktB). Jag skulle därför råda dig att så fort som möjligt ta kontakt med den jurist som hjälpte er med bodelningen för att få ordning på problemen. Det har ju uppenbarligen undanhållits egendom ifrån din före detta frus sida. Äktenskapsbalken hittar du här: https://lagen.nu/1987:230 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”