Äktenskapsskillnad när makarna levt isär flera år, från vilken tidpunkt beräknas egendomen?

Ett bekant par gifta flyttade isär för flera år sedan. han bodde kvar i villa som sedan såldes. hon köpte bostadsrätt vid isärflyttningen. Han lever på god fot efter villaförsäljningen hon har svårt med ekonomin. Om hon nu efter flera år begär skillsmässa/bodelning skall då deras nuvarande gemensamma tillgångar delas lika eller återförs det till läget vid isärflyttningen

Lawline svarar

Hej! Som jag förstår det är alltså era bekanta fortfarande gifta, de har bara flyttat isär för flera år sedan och lever inte längre ihop, men äktenskapet består fortfarande. Det kvinnan eller mannen eller de båda två i det här fallet kan göra om de inte längre vill vara gifta och få sin respektive egendom uppdelad sinsemellan är att begära äktenskapsskillnad (skilsmässa) i enlighet med 5 kap. Äktenskapsbalken, någon betänketid ska då inte föregå äktenskapsskillnaden enligt 5 kap. 4 § Äktenskapsbalken då makarna levt åtskilda mer än 2 år, detta även om den ena maken motsätter sig äktenskapsskillnad enligt 5 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Äktenskapet ska därmed upplösas på en gång, dvs. utan betänketid, när ena eller båda makarna begär det. När äktenskapet upplösts ska bodelning ske enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken om inte fallet är så att båda makarna endast har enskild egendom och den enen inte begär att få överta egendom av den andre. Då det, vad jag förstår, är som så att ert bakanta par har egendom som är giftorättsgods (dvs. egendom som inte gjorts enskild genom, arv, gåva, äktenskapsförord eller dylikt) så ska en bodelning ske när äktenskapet upplösts. Så till er egentliga fundering - från vilken tidpunkt beräknas vilken egendom som tas in i bodelningen? Enligt 9 kap. 2 § 1 st. Äktenskapsbalken ska bodelning ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena som de ser ut den dagen som någon av makarna eller de båda två begär äktenskapsskillnad. Om makarna endast har giftorättsgods (dvs. ingen av dem har någon enskild egendom) ska alltså all deras egendom delas lika dem emellan vid bodelningen och då ska all egendom som finns den dagen de ansöker om äktenskapsskillnad tas med, vid vilken tidpunkt de flyttade isär spelar alltså ingen roll. Det finns dock en möjlighet för maken, som ju kommer förlora på en sådan bodelning, att begära jämkning av bodelningen enligt 12 kap. 1 § Äktenskapsbalken då resultatet annars blir oskäligt. Denna bestämmelse ska dock tillämpas mycket restriktivt och då hans stora "vinst" kommer från försäljning av deras under äktenskapet gemensamma villa ser jag det som ganska otroligt att han får igenom någon jämkning utan mest troligt, och som huvudregel, ska de få hälften var av deras gemensamma egendomsmassa vid en bodelning. De nuvarande gemensamma tillgångarna kommer alltså, mest troligt, delas lika vid en bodelning. Lycka till! Vänligen,
Fanny OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000