FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn26/06/2011

Förskott av arv i syfte att lösa ut särkullbarn

Hur kan man lösa ut ett särkullbarn från en fastighet (låt oss anta att dess värde förblir konstant) genom ett förskott på arv i form av pengar? Låt oss också anta att kvarlåtenskapen vid ett arvsskifte endast består av denna fastighet och att tanken med förskottet är att fastigheten inte ska behöva säljas. Hur löser man detta när värdet på kvarlåtenskapen (och därmed värdet på barnets andel) vid ett arvsskifte kommer att ökas med förskottets värde? Måste man ge ett förskott som är värt dubbelt så mycket som barnets värdeandel i fastigheten för att kunna säga att man till fullo har löst ut barnet?

Lawline svarar

Hej Enligt 6 kap Ärvdabalken (ÄB), se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1, ska ett förskott av arv, precis som du uppmärksammat, räknas med i kvarlåtenskapen (5 §). Detta innebär att om fastigheten är värd 500.000 och förskottet på arvet var 250.000 så ökar kvarlåtenskapen med 250.000. Om således fastigheten är det som utgör kvarlåtenskapen (och det är samma värde på fastigheten) ska värdet ökas från 500.000 till 750.000, vilket sedan ska fördelas på arvingarna. Förskottet avräknas från arvslotten hos den som fått förskottet. Om arvingarna är två stycken medför detta att den arvingen har rätt att få 750.000/2 -250.000 = 125.000 (se 2 kap. 1 § och 6 kap. ÄB). För att förskottet på arvet ska ”lösa ut” barnet behöver alltså beloppet motsvara fastighetens värde, alltså 500.000, eftersom 1.000.000/2 = 500.000 vilket medför att särkullbarnet i så fall redan har fått ut sitt arv. Om tanken är att fastigheten inte ska behöva säljas finns även möjligheten att testamentera bort fastigheten. En bröstarvinge har dock rätt att få ut sin laglott (hälften av arvslotten). Det innebär att det går att testamentera bort den andra halvan av arvslotten utan att denne kan kräva att få den delen. Om testamentet kränker laglotten, alltså om mer än halva arvslotten testamenterats bort kan bröstarvingen begära att jämkning av testamentet ska ske för att denne ska få ut sin laglott (se 2 kap 1 § och 7 kap 1-3 §§ ÄB, https://lagen.nu/1958:637). En kombination av dessa två är fullt möjlig. Om vi följer exemplet ovan så har ett förskott på arv getts med 250.000 och kvarlåtenskapen, med förskottet inräknat, är 750.000 och arvslotten blir då 375.000 (om det är två barn) och laglotten är hälften av det =187.500. I detta exempel har alltså särkullbarnet fått ut sin laglott (och lite till, eftersom denne fått 250.000). Finns det då ett testamente som säger att det andra barnet ska erhålla fastigheten så kan särkullbarnet inte kräva någon jämkning av testamentet eftersom någon kränkning av laglotten ej skett (se 7 kap. ÄB, framförallt 2 §, i kombination med 6 kap. ÄB). Med vänliga hälsningar
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?