FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/06/2011

Straff vid körning med amfetamin i kroppen

Min kompis stoppades av polisen för 1 månad sedan när han körde sin privata bil till sitt arbete. Han fick lämna både urin och blodprov. Urinprovet visade 1,6 i amfetamin. Vad kan följderna bli för honom? Ej tidigare straffad. Som yrke kör han tankbil.

Lawline svarar

Hej, Det är alltid svårt att sia om exakt vilka följder ett brott kan få, eftersom det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kan ändå uttala mig om vad som skulle vara troligt i detta fall. Då din kompis var påverkad av amfetamin kommer han troligtvis att dömas för narkotikabrott enligt narkotikastrafflagen. Bestämmelsen som är aktuell är den i 1 § 6 p. som säger att den som olovligen brukar narkotika kommer att dömas till fängelse i högst 3 år. Detta gäller om man döms för normalgraden av narkotikabrott. Straffet kan bli hårdare om narkotikabrottet ses som grovt, men det kan också bli lindrigare ifall brottet ses som ringa. Din vän kommer förmodligen också att dömas för rattfylleri enligt lag om straff för vissa trafikbrott (TBL). I denna lags 4 § föreskrivs nämligen att den som kör ett motordrivet fordon, efter att ha intagit narkotika, döms för rattfylleri om det narkotiska preparatet fortfarande finns kvar i blodet efter avslutad bilfärd. Som jag förstår det på din fråga påträffades narkotikan enbart vid urinprov och inte vid blodprov – vad detta har för inverkan på straffet är svårt att säga, men möjligen mildrar straffet något. Blir din kompis dock dömd för normalgraden av rattfylleri kommer ett straff på böter eller fängelse i högst 6 månader att utdömas. Med säkerhet kan också sägas att om din vän blir dömd enligt 4 § TBL, som jag ovan skrivit om, kommer hans körkort även att återkallas enligt 3 § 1 p. i körkortslagen. Körkortet kommer då att vara indraget som minst i 1 månad och som högst i 3 år. Att din vän tidigare är ostraffad kan givetvis lindra straffen något, och att han är i behov av körkort i arbetet kan göra att spärrtiden för körkortet (den tid det är indraget) blir kortare. Mer än så är svårt att förutspå. Hoppas att detta gav någon klarhet i det hela. Här hittar du de aktuella lagarna: Narkotikastrafflag: https://lagen.nu/1968:64 Lag om straff för vissa trafikbrott: https://lagen.nu/1951:649 Körkortslag: https://lagen.nu/1998:488 Med vänlig hälsning Elin Sjörén
Elin SjörénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo