Formkraven för giltigt testamente

Skulle detta testamente hålla i rätten? Testamentet ser ut som nedan men namn och persnr år påhittade! Testamente! Härmed intygar jag X, 111111-1111 (personnummer) att vid min bortgång, är det min yttersta vilja att all min kvarlåtenskap skall ärvas av min bror Sten Karl Karlsson 19600521-2893. Vid hans bortgång tillfaller arvet hans arvtagare. Underskrift: X (testator) Underskrift: Vittne Underskrift: Vittne

Lawline svarar

Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamente upprättas skriftligen med två vittnen. I vittnenas närvaro ska den som testamenterar skriva under testamentet. Vittnena ska bestyrka handlingen med sina namn. Vittnena ska veta att det är ett testamente men behöver inte veta hur egendomen förordnats. Enligt 10 kap. 2 § bör vittnena vid sina namn anteckna yrke och hemvist. Det bör också anteckna tiden för bevittnandet på handlingen. Det är bra om du daterar handlingen. Du bör även omformulera meningen med hur du vill fördela arvet om brodern avlidit före testatorn. Du kan t.ex. skriva " Om min bror avlider före mig, vill jag att hans avkomlingar ska träda i hans ställe och ärva all min kvarlåtenskap."
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning