Pension vid bodelning i anledning av skilsmässa

2011-05-05 i Bodelning
FRÅGA
Vi ska bodela efter skilsmässa. Mitt x påstår att han inte behöver dela med sej av sina privata pensionsförsäkringar då han inte gjort några inbetalningar under vårt äktenskap.Vi var gifta i 5 år.Han har också varit ensm ägare av ett AB 20 år och satt in sin tjänstepension själv ..skall detta ingå eller inte vid bodelningen. Fråga no 2. x:et har nu ett Ab med sin son 50/50 kan jag begär 25 procent av aktiebolaget
SVAR
Hej!

Gällande din första fråga:
Rätt allmän pension, dvs. pension enligt socialförsäkringssystemet, ska inte tas in i bodelningen utan dessa rättigheter får var och en av makarna behålla. Denna del av pensionen kommer att undantas med stöd av 10 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken.

Angående tjänstepension, dvs. en pension i form av utfästelse från en arbetsgivare till sina anställda, är huvudregeln att inte heller denna pensionsrättighet tas in i bodelningen utan att var make får behålla sin egen tjänstepension. Här kan dock utfallet bli olika beroende på pensionsavtalets utformning. Det vanliga är här att arbetsgivaren äger en pensionsförsäkring där arbetstagaren är insatt som oåterkallelig förmånstagare till pensionen. Arbetstagaren äger alltså i det här fallet försäkringen, men har ändå rätt till utbetalning. Om arbetstagaren inte kan överlåta sin rätt till pension, vilket är det vanliga, kommer rätten till pension undantas från bodelning med stöd av regeln i 10 kap. 3 § 1 st. äktenskapsbalken.

Ibland innefattar dock avtalet om tjänstepension istället att arbetsgivaren betalar premier till en försäkring som ägs av arbetstagaren. I dessa fall kommer rättigheten till tjänstepension likställas med en privat pensionsförsäkring och alltså tas in i bodelningen mellan makarna (se nästa stycke).

Gällande privat pensionssparande är dock huvudregeln att sådant sparande ska tas in i bodelningen och därmed delkas lika mellan makarna i enlighet med 7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken. Försäkringen kommer i bodelningen värderas till ett nuvärde, dvs. man kommer räkna ut vad pensionssparandet i nuläget har för värde, och värdet kommer alltså inte sättas till vad pensionssparandet i framtiden kan tänkas bli.

Så i ditt fall ser jag det som troligt att din makes privata pensionssparande kommer tas in i bodelningen samt, beroende på hur pensionsavtalet ser ut i din makes firma, eventuellt också hans tjänstepension. Att han inte sparat på sin privata pension under ert äktenskap utan tidigare bör inte hindra detta vad jag förstår. Vad som dock kan bli aktuellt är att jämka den del av din makes pension som ska ingå i bodelningen i enlighet med 10 kap. 3 § 3 st. äktenskapsbalken. Här anges att om det med hänsyn till makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt att hela pensionsrätten ingick så kan exempelvis ett privat pensionssparande helt eller delvis undantas från bodelningen. Så om det inte anses skäligt att din makes pension ska tas in i bodelningen med tanke på er ekonomiska situation (här kan eventuellt det faktum att han inte sparat under ert äktenskap spela in) så kommer den inte heller att tas med i bodelningen er emellan.

Gällande din andra fråga:
Om det inte finns någon grund för att hans del i bolaget är enskild egendom i enlighet med 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, exempelvis i form av ett äktenskapsförord som säger att bolaget ska vara hans enskilda egendom eller att förhållandet är så att han fått sin halva av bolaget i gåva med villkoret att det ska vara hans enskilda egendom alternativt att han ärvt sin del av bolaget med ett liknande förbehåll, så ser jag ingen anledning till att hans aktier i bolaget (dvs. hans del i bolaget) inte ska tas in i bodelningen och delas lika er emellan. Du har då teoretiskt sätt rätt till 25 % av bolaget, beroende på vad det finns för avtal inom bolaget kan ditt ex dock ha rätt att köpa ut dig.

Lycka till!

Vänligen,

Fanny Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (1705)
2018-05-27 Hur ska husets värde fördelas vid en bodelning
2018-05-27 Hur fördelas arvet?
2018-05-26 Enskild egendom och egendom som trätt i dess ställe
2018-05-24 Vem har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (54529)