FrågaFAMILJERÄTTBodelning02/05/2011

Bodelning efter 11 år

Hej ! Har en fråga vad gällande bodelning. Min Man har varit gift tidigare och när han skilde sig så skrev han och hans X inget bodelningsavtal ! Min fråga gäller att min Man äger ett Hus och det köpte han för pengar som han fick för ett annat hus som han sålde, Huset i fråga som vi bor i nu köptes under hans tidigare äktenskap MEN han köpte det själv och står som ensam ägare på huset, så X:et har aldrig varit del i huset ekonomiskt eller ägande mässigt och hon tog i princip allt lösöre när hon flyttade ! Men nu är frågan har hon någon ekonomisk rätt till huset ? Dom har varit skilda i 11 år nu !! Kan dom göra ett avtal nu där dom bägge skriver under att dom gjort en "bodelning" ? Tacksam för svar !

Lawline svarar

Hej, Enligt Äktenskapsbalkens 9 kap 1 § ska bodelning ske då äktenskapet upplöses. Däremot finns det inget som reglerar när bodelningen ska ske och möjligheten att begära bodelning anses inte heller kunna bli preskriberad. Dock kan möjligheten att begära bodelning gå förlorad genom en makes passivitet då detta kan tolkas som en eftergift av anspråket, men det torde då krävas en ganska långvarig underlåtenhet. I till exempel rättsfallet NJA 1993 s. 570 ansåg Högsta domstolen att en hustru som begärt bodelning först efter 24 år efter skilsmässan måste ansetts ha nöjt sig med den faktiska fördelningen som skett och att rätten att påkalla bodelning därför gått förlorad. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken är en makes egendom giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Detta betyder att huset räknades som giftorättsgods i din makes tidigare äktenskap och att huset således skulle ingått i bodelningen även om din man köpte det för ”egna” pengar och i sitt namn. Över bodelning ska det upprättas en skriftlig handling som skrivs under av båda parter. Lagtexten stadgar inga minimikrav på innehållet i detta dokument. I praktiken är det vanligt att parterna i den skriftliga bodelningshandlingen, mer eller mindre precist, dokumenterar hur tillgångar har delats. Efter NJA 1994 s 265 följer dock att det utöver underteckningarna inte krävs mer än att dokumentet intygar att bodelning skett. Bodelningshandlingen fungerar sedan som bevis för att bodelning skett och den behöver inte registreras eller skickas in någonstans. För säkerhets skull kan det vara bra att din man och hans förra fru skapar ett sådant dokument för att slutligt reglera frågan om bodelning. Vänligen,
Andreas VinqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”