FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/09/2006

Testamentes ogiltighet.

Om en efterlevande make genom testamente har förfogat över sin kvarlåtenskap på sådant sätt att den inskränker på den först avlidne makens bröstarvinges lott, skall ju bröstarvingen för att inte förlora sin rätt påkalla jämkning av testamentet inom sex månader efter testamentets delgivning. I förevarande fall finns det endast efterarvingar i den andra parentelen. Om efterarvingar anser att den efterlevande makens testamente inskränker på deras efterarv måste de då också klandra testamentet?

Lawline svarar

I 3 kap 2 § Ärvdabalken stadgas att en efterlevande make inte får testamentera bort egendom som ska tillfalla den först avlidne makens arvingar. Dessa arvingar kan enligt samma lagrum vara bröstarvingar, eller om sådana inte finns; föräldrar, syskon eller syskons avkomlingar. Vidare får denne inte heller förfoga över egendomen genom gåva eller annan jämförlig handling så att värdet av egendomen minskar väsentligt. Om så har skett ska enligt 3 kap 3 § vid den efterlevande makens död vederlag utgå till den först avlidne makens arvingar från den lott som skulle ha tillfallit den efterlevande makens arvingar. I detta fall var det efterlevande maken inte behörig att förfoga över egendomen på så sätt som skett, och testamentet ska därmed inte vara gällande (se 13 kap 1 § ÄB). Det blir dock inte ogiltigt automatiskt utan arvingarna till den först avlidne maken måste enligt 14 kap 5 § väcka klandertalan inom 6 månader efter delgivning av testamentet. Ärvdabalken finner ni http://www.lagen.nu/1958:637
Sara EdströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000