FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/09/2006

Förstörelse av en testamentshandling

Jag står som ensam arvinge efter ett gift par, mannen gick bort tidigare, och kvinnan ärvde. Nu när kvinnan gått bort så kan vi inte hitta testamentet. Kvinnans bror har tagit en chifonje från huset, in till sitt hem i stan för o bryta upp denna, för att komma åt nycklar till bankfacket. Detta gjordes samma dag som kvinnan dog, enligt brodern. Då kvinnan bett honom. I chifonjen fanns alla papper som inte fanns i bankfacket, så möjligheten finns att brodern förstört testamentet. Enligt honom så förstörde kvinnan testamentet 3 år tidigare, men han vet inte varför. Brodern har sedan tömt huset, och satt ut det för försäljning, utan min vetskap. Kan jag bestida detta och få testamentet giltigt? Då kvinnan för mindre än ett år sedan berättat för min far att hon skulle lägga till honom i sitt testamente. Då borde det ju finnas ett.

Lawline svarar

Hej. Ett testamente kan alltid fritt återkallas. Principen kommer till uttryck i ärvdabalken 11 kap 5 § andra stycket. Återkallelsen är liksom testamentet självt ett slags dödsdisposition och har samma personliga karaktär som testamentet, det vill säga att den kan företas endast av testatorn personligen. Återkallelse kan ske genom antingen upprättande av ett nytt testamente eller genom förstörelse av testamentshandlingen. Om kvinnan har återkallat testamentet genom förstörelse av testamentshandlingen så anses hon ha återkallat sitt förordnande. Eftersom testamentet inte kan återfinnas blir det svårt att grunda någon rätt på det. Av allmänna regler anses nämligen följa att den som vill åberopa sig på en skriftlig rättshandling måste antingen företa den i oförstörd huvudskrift eller visa att den har förstörts eller kommit av våda. Om man inte kan åberopa sig på ett testamente, till exempel på grund av att det har förstörts eller kommit bort, träder den legala arvsordningen in. Då fördelas kvarlåtenskapen normalt mellan de efterlevande släktingarna. Kvinnans bror tillhör den andra arvsklassen/parantelen (Ärvdabalken 2 kap 2 §). Se ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637.
Sannah WeigerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”