Beräkning av särkullsbarns arvsandel

Vi är gifta och har inga gemensamma barn. Jag har två barn sen tidigare och hon har tre barn. Vi äger en lägenhet utan lån som är värd 3,5 milj på marknaden och vi har gemensamma besparingar på 150 000 kr. Om Jag dör hur mycket ärver mina barn i reda pengar(som då blir särkullebarn)?

Lawline svarar

Hej, Reglerna om arv finns främst i ärvdabalken (ÄB), som du kan hitta här: https://lagen.nu/1958:637. När en make dör skall en bodelning genomföras före arvet fördelas mellan arvtagarna, 23 kap 1§ ÄB. I äktenskapsbalken (ÄktB) 10 kap kan man läsa att vid en bodelning skall makarnas egendom läggas samman efter det att makarna har fått räkna av de skulder som de haft. Därefter ska värdet på makarnas egendom läggas samman och sedan delas lika (det finns även undantagsregler för när man inte gör en likadelning, t.ex. när ett äktenskapsförord finns eller i vissa fall när makarna varit gifta en kort tid, men dessa regler bortser jag från här). Denna andel erhåller alltså maken vid bodelningen. Sedan skall arvet, eller kvarlåtenskapen som det kallas i ÄB, som huvudregel fördelas till den efterlevande maken. Denna regel gäller dock bara när man har gemensamma barn. När man som i ert fall har s.k särkullsbarn har dessa rätt att få ut sin andel av arvet direkt. Dina barn skulle alltså var och en ha rätt till hälften av din andel (alltså hela din kvarlåtenskap), detta enligt 3 kap 1§ ÄB. Om du vill förstärka din make/makas arvsrätt kan ni inskränka barnens arvsrätt genom exempelvis ett inbördes testamente mellan er. Kom dock ihåg att barnen har rätt att få ut sin laglott vilket är hälften av det dom skulle fått om inget testamente fanns (alltså halva deras arvslott). Om vi utgår från att inget testamente finns i nuläget skulle ni alltså efter en likadelning vid bodelning få 1 825 000 var (då förutsätter jag alltså att inga skulder finns). Därefter ska dina 1 825 000 delas mellan dina två barn, vilket leder till att de skulle få 912 500 kr var. Arvsskatten är sedan 2005 borttagen. Hoppas detta har besvarat din fråga! Vänligen Maja Karlsson
Maja KarlssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning