Disponibla kvoten samt brötarvinges rätt till laglott

Hej Hur mycket kan man testamentera till ett(det finns bara ett) barnbarn? Det finns två bröstarvingar. Vilket är bäst, ett fast belopp eller procentsats? Mvh

Lawline svarar

Hej, Arv och testamente regleras i ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637 ). Då en person avlider har dennes bröstarvingar alltid rätt till sin laglott enligt 7 kap. 1 § ÄB. Laglotten är den del av arvet (hälften av tillgångarna) som aldrig kan testamenteras bort. Den del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare kan förfoga över genom testamente kallas för den disponibla kvoten. Skyddet för laglotten upprätthålls dock inte automatiskt. Om testator genom testamente kränkt en bröstarvinges laglott måste bröstarvingen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Detta måste ske inom sex månader från det att bröstarvinge erhöll testamentet, enligt 7 kap. 3 § ÄB. Du har alltså möjlighet att testamentera hälften av dina tillgångar utan att dina bröstarvingars laglott inskränks. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”