FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt17/09/2006

Gåva eller testamente?

En äldre bekant til mig vill efter sin död skänka 30 000 kr till Sv Cancerfonden. Han vill nu när han fortfarande är i livet skriva ett gåvobrev om detta. I gåvobrevet vill han skriva att det är hans önskan att det (gåvobrevet) ska ingå i bouppteckningen och att betalning av gåvan ska ske i samband med bouppteckningen. Kan han skriva ett sådant villkor i gåvobrevet?

Lawline svarar

Hej. Ett gåvobrev används om man under sin livstid vill ge bort till exempel en viss summa pengar. Om din vän använder sig av denna rättshandling får gåvotagaren (Svenska Cancerfonden) direkt tillgång till gåvan, men din vän förlorar förfogandet över egendomen och kan sedan inte ångra dig. Din bekants önskan tycks dock vara att pengarna skall gå till Svenska Cancerfonden efter hans död. Testamente är i princip den enda i svensk rätt godtagna allmänna formen av ”dödsrättshandling” d v s det enda godtagna sättet att förfoga över sin kvarlåtenskap efter sin död och huvudprincipen är att vilket rättssubjekt som helst kan vara testamentstagare. Det finns heller inget hinder mot att förordna om en viss summa pengar (legat). Om din vän testamenterar egendom får testamentstagaren inte tillgång till egendomen förrän han är avliden. Den rättshandling som ligger i testamentet blir aldrig bindande för testamentsgivaren. Han kan med andra ord när som helst ändra eller upphäva ett upprättat testamente enligt Ärvdabalken 10 kap 5 §. Testamentet grundar således inte någon rätt för Svenska Cancerfonden under din väns livstid. Först vid hans död inträder testamentets rättsverkningar. Själva verkställigheten av testamentet sker i samband med bouppteckningen när boutredningen är klar. Testamentet måste upprättas i viss form; skriftligen med två vittnen (Ärvdabalken 10 kap 1 §). Det måste efter dödsfallet också bevakas på visst sätt för att bli gällande mot den dödes arvingar. Det är därför viktigt att man noga iakttar formkraven och tar hjälp med själva upprättandet av testamentet, så att det inte uppstår tolkningsproblem eller ogiltighetsfrågor vid verksälligheten av testamentet. Om man inte upprättar ett testamente träder den legala arvsordningen in. Då fördelas kvarlåtenskapen normalt mellan de efterlevande släktingarna. Se Ärvdabalken http://www.lagen.nu/1958:637. Jag hoppas du är nöjd med svaret. Du är välkommen att höra av dig igen med ytterligare frågor.
Sannah WeigerRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”