FrågaFAMILJERÄTTBodelning21/03/2011

Värdering av bostad vid bodelning

Hej! jag och min man ska separera och han ska köpa ut mig ur huset. Vi köpte huset 1998 för 1 625 000 kronor, har köpt tomträtten för 175 000 kronor. Dessutom löpande renoveringar som lagt om taket osv. Vi har belånat huset på 2 200 000 kr. Vi kommer värdera huset senare i veckan. Men baserat på andra hus i vårat attraktiva område bör värdet landa på 5,5 - 6 miljoner. Jag har förtått att man brukar räkna bort reavinstskatt osv. Hur ska vi räkna för att det ska bli en rättvis bodelning? /

Lawline svarar

Hej, Vid ett äktenskaps upplösning ska en bodelning ske, där den gemensamma egendomen delas lika mellan makarna. Vid värdering av egendomen är det dagen då boet är utrett som ska läggas till grund för värderingen. Vad angår själva värderingen finns inga lagregler som ger ledning till hur egendom ska värderas, men en del principer har utvecklats i rättspraxis och genom sedvana i bodelningar av bodelningsförrättare. Som huvudprincip för värdering av makes tillgångar av olika slag ska egendomens försäljningsvärde, dvs. dess marknadsvärde användas. Det kan emellertid vara mest rättvist att använda ett uppskattat bruksvärde i stället för försäljningsvärdet, när det är fråga om bohag, som båda makarna behöver. Vid värdering av fastighet vid bodelning ska dock huvudregeln tillämpas och således värderas till dess marknadsvärde. En fastighet med ett lägre taxeringsvärde upptas alltså ändå till marknadsvärdet. Ett problem med just fastigheter är att vid en framtida försäljning drabbas ägaren av en realisationsvinstskatt. Av den anledningen har Högsta domstolen i NJA 1975 s. 288 uttalat att den latenta skatten vid en eventuell försäljning av fastigheten borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. En exakt uträkning av skatten borde dock inte krävas utan en förenklad beräkning får göras utifrån antagande, att den make som tillskiftas fastigheten genast säljer den till ett pris som motsvarar det antagna marknadsvärdet. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000