Särkullbarns rätt till arvslotten

Min mamma har dött och hon hade ett särkullebarn som nu ska ha ut sitt arv. Dem hade pratat om att skriva papper men det hann dem inte då mamma dog helt plötsligt och pappa var dålig efter en stroke. Dem har alltid haft varsitt konto och sen betalat hälften var av alla räkningar från sina respektive konton. Mamma har aldrig haft tillgång till pappas konto och tvärtom pappa aldrig till hennes konto. Kan det verkligen vara så att hennes son särkullebarnet nu skall ärva pappas pengar som han har på sitt nuvarande bankkonto? Att han ska ärva det som finns på mammas konto men pappas pengar?Det finns inget skrivet och vad kan pappa göra? Det har aldrig funnits några tvivel mellan mamma och pappa om att pappas pengar är hans pengar och tvärtom. Så jag vet att det här var både mammas och är pappas önskan. Pappa klarar inte av att ta reda på eller att göra något åt det här själv. Så jag måste hjälpa honom med det.

Lawline svarar

Hej! Huvudregeln enligt 3 kap. 1 § ÄB är att särkullbarn ärver sin förälder direkt. Eftersom att dina föräldrar var gifta ska det ske en bodelning med anledning av äktenskapets upplösande. Vid bodelningen ska din mammas och pappas giftorättsgods läggas ihop (vilket i princip är all egendom om man inte skrivit några papper) och sedan delas lika. Alltså ska både din mammas och din pappas banktillgodohavanden läggas ihop och delas lika, oavsett omständigheterna runt omkring. Din mors del ska sedan delas lika mellan hennes barn, särkullbarnet har rätt att få ut den delen direkt (arvslotten), medan gemensamma bröstarvingar får vänta med att utfå sin del av arvet. Den enda möjligheten som din far kan vidta för att behålla sina banktillgodohavande är att begära att likadelning uteblir enligt 12 kap. 2 § ÄktB. Om han väljer att åberopa den paragrafen så kommer man inte att lägga ihop deras giftorättsgods och sedan dela det lika, utan vardera part behåller sin del av giftorättsgodset. Om det sker kommer bara din mors tillgångar att delas lika mellan hennes barn. Men för att det ska löna sig att begära att likadelning uteblir måste din far ha större tillgångar än vad din mor hade. Är så inte fallet finns inga andra möjligheter för din far att vidta, utan då får ni dela egendomen likt ovan. Oavsett vad in mor eller fars önskan var tillmäts den ingen vikt vid arvsskiftet om det inte finns något testamente som styrker den önskan. Du hittar äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB) här: https://lagen.nu/1987:230 https://lagen.nu/1958:637 Hoppas att jag bringade klarhet i dina funderingar! Vänligen,
Oscar SundholmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning