tillämplig lag i svensk domstol vid äktenskapsskillnad när makarna inte har hemvist i Sverige

Om den ena maken ansöker om äktenskapsskillnad vid svensk domstol, när båda är svenska medborgare, men sedan mer än 2 år är bosatta utanför EU och Schengen, finns det inte längre någon möjlighet att få målet prövat där det egentligen hör hemma, dvs där makarna är bosatta? Om så är fallet, att målet måste avgöras där det först togs upp, gäller den utländska lagen betr vad som skall fördelas, inkl pensioner och ev underhåll, eller anses detta vara s.k. förfarandefrågor avseende bodelning eller boutredning, och som därför behandlas enligt svensk lag, om så begärs?

Lawline svarar

Eftersom jag inte vet vilket land ni bor i nu kan jag inte besvara din första fråga. Sverige erkänner dock inte domar angående makars förmögenhetsförhållanden som meddelats av utlänsk domstol om det i Sverige pågår ett förfarande som kan leda till ett motstridigt avgörande. Se 14 § lag om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF).https://lagen.nu/1990:272 Vad gäller tillämplig lag i den svenska processen gäller följande enligt 4 § LIMF.Om makarna inte avtalat om tillämplig lag i tvisten, gäller lagen i den stat där makarna tog hemvist efter de gifte sig. Om båda makarna senare har tagit hemvist i en annan stat och varit bosatta där minst två år, tillämpas istället den statens lag. 6 § LIMF föreskriver dock att på begäran av en make ska svensk lag tillämpas beträffande förfarandet vid bodelning även om utlänsk lag är tillämplig på makarnas förmögenhetsförhållanden. Notera dock att det endast handlar om förfaranderegler och avsikten är inte att påverka delningens eller avräkningens materiella resultat. Fördelning av egendomen ska alltså ske enligt utlänsk lag. Detta samma gäller underhåll. Med vänlig hälsning
Lina RadovicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”