FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt30/08/2006

Skäl för ensam vårdnad

Jag har frågor runt ensam vårdnad. Jag undrar vilka grunder man kan gå på för att få rätt i en sådan sak? Min fd kan t.e.x neka mig kontakt med vårt barn när det är hans vecka att ha barnet. Jag får inte prata med henne, ge henne saker hon behöver (ex kläder m.m) han kan passera utanför mitt hus med henne och låta henne se mig och ropa mamma men inte låta henne få hälsa en kort stund . Kan detta vara giltiga grunder för att dra igång en process? jag ser ju klart och tydligt att barnet är lidande av detta. tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, Regler om detta hittar du i föräldrabalkens (SFS 1949:381) 6 kap. om vårdnad, boende och umgänge. Utgångspunkten är att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid avgörande av frågor kring detta. Vid denna bedömning fäst särskilt avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Detta anses allmänt tala starkt för en delad vårdnad, men kan ju i ditt specifika fall även tala emot detta av den anledningen att ditt barns pappa tycks motverka ditt barns kontakt med dig. I lagtexten nämns vidare som exempel att risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa skall beaktas. Lycka till,
Lawline RådgivareRådgivare