Bilstöld eller tillgrepp av fortskaffningsmedel?

Hejsan, jag har ett problem. Min son har återigen stulit en bil..detta har hänt förut och jag trodde han lagt av faktiskt, men nu har det hänt igen. Nu har han blivit häktad pga att det finns risk att han fortsätter med detta om de inte låser in han. Tidigare tror jag att han blivit häktad för tillgrepp av fortskaffningsmedel tror jag det hette. Vad är skillnaden till bilstöld? Eller är det samma sak? Och varför måste han häktas? Måste inte åklagaren ha mer bevis för att häkta egentligen? Det finns inga vittnen vad jag vet, men polisen tog min son körandes i bilen. Snälla kan ni hjälpa mig med detta? Tror ni han kommer få fängelse för detta? Hur lång tid tar det innan man får veta åtal och dom? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, Bestämmelserna om häktningen hittar man i Rättegångsbalken (RB), 24 kap. Som jag förstår har din son häktats enligt 1 § punkten 3 (se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1 ), rätten ansåg att det finns en risk att han fortsätter sin brottsliga verksamhet. Ett av kraven som måste vara uppfyllda vid häktning på grund av risk föreligger är att återfallsrisken måste avse brott av samma eller liknande slag som det häktningsgrundade brottet (_Per Olof Ekelöf o.a., Rättegång III_). Du skriver att han har gjort brottet stöld förut och då anser rätten antagligen att själva häktningen kan hindra honom från att begå brott under denna tid. Åklagaren har 2 veckor tid att väcka åtal, om fler än 2 veckor behövs för förundersökningen ska en ny häktningsförhandling äga rum, i alla fall ska utredningen bedrivas så skyndsamt som möjligt enligt 18 §, se https://lagen.nu/1949:381#K6P2aS1 Bestämmelserna om själva brotten finns i Brottsbalken (BrB). Stöld är stadgad i 8 kap. 1 §: https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 Tillgrepp av fortskaffningsregler är reglerad i 8 kap. 7 §: https://lagen.nu/1962:700#K8P7S1 Skillnaden mellan dessa två brott är tillägnelseuppsåtet, d.v.s. om han har tagit bilen med uppsåt att göra den till sin egen är det stöld. Har han tagit bilen utan att han ville behålla den handlar det om tillgrepp av fortskaffningsmedel. Högsta straffet i båda brotten i "normalstadium" är 2 års fängelse. Båda brotten kan vara ringa resp. grova. I frågan om hur straffet blir kan jag inte svara utan närmare kännedom av fallet, det som är att beakta är att påföljden kan skärpas om någon tidigare har gjort sig skyldig till brott. Med vänliga hälsningar
Jean LoRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Stöld och rån m.m., 8 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo