FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder08/03/2011

Betydelsen av återfall i likartad brottslighet

Om en person tidigare dömts för misshandel vid flertalet gånger samt att personen är professionell kampsportare, vilken effekt har det om han ställs inför rätta efter ännu en misstänkt misshandel?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Misshandel av normalgraden är ett brott som kan leda till högst två års fängelse. Om misshandeln anses som ringa är straffet böter eller fängelse i högst sex månader. Anses misshandeln som grov är straffet fängelse i lägst ett och högst sex år. För att avgöra om brottet anses som grovt tar domstolen hänsyn till om misshandeln var livsfarlig, om offret tillfogades en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Sedan knappt ett år tillbaka döms man till fängelse i lägst fyra och högst tio år om misshandeln varit synnerligen grov. För att avgöra om detta tar man bland annat hänsyn till om offrets kroppsskador blivit bestående eller om gärningen har orsakat synnerligt lidande. Dessa bestämmelser hittar du i Brottsbalken 3 kap. 5 och 6 §§, se här: https://lagen.nu/1962:700#K3P5S1. Då domstolen ska besluta dom i ett brottmål tar den inledningsvis hänsyn till förmildrande och försvårande omständigheter. Domstolen kan då också ta hänsyn till om personen tidigare har begått brott. Det beaktas då särskilt hur lång tid det har gått mellan brotten och om den nya brottsligheten är likartad med den tidigare. Att en person tidigare har gjort sig skyldig till brott är vidare något som ska beaktas när domstolen ska bestämma påföljd. Vid påföljdsbestämningen för ett brott så vägs skäl emot respektive skäl för fängelse mot varandra. Om personen återfallit i brott utgör det ett skäl som talar för att rätten ska välja fängelse som påföljd. Det anses särskilt allvarligt om den nya brottsligheten är likartad med den tidigare (t.ex. om såväl den nya som den gamla brottsligheten gäller misshandel), eller om det har förflutit endast en kort tid mellan de olika brotten. Det är alltså främst på dessa två vis som det får betydelse att en person har begått brott sedan tidigare. Du kan själv läsa om dessa bestämmelser i brottsbalken kap. 29 och 30, se här: https://lagen.nu/1962:700#K29P1S1. Att en person är professionell kampsportare är inte något som i sig är relevant för domstolen vid straffmätning och påföljdsval. Då frågan inte innehåller fler uppgifter rörande själva misshandeln eller gällande personens personliga förhållanden har jag ingen möjlighet att göra någon bedömning av påföljdsval eller den eventuella längden av detta. Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänligen, Paulina Nilsson
Paulina NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”