Testamentera nyttjanderätt till fastighet

Jag äger en fritidsfastighet. Mina barn ska ärva fastigheten, som är min enskilda egendom. Nu vill jag göra ett tillägg till mitt testamente där min nuvarande man ska få tillgång till fastigheten så länge han vill efter min död. Först därefter ska barnen fullt kunna disponera den. Hur skriver jag?

Lawline svarar

Hej, Ett bra alternativ bör vara att genom testamentet föreskriva att en viss testamentstagare skall erhålla nyttjanderätten till egendomen medan en annan testamentstagare får äganderätten till den. Äganderätten kan även vara “flytande” och avgöras vid en senare tidpunkt, som i ditt fall att äganderätten skall tillfalla bröstarvingar vid nyttjanderättshavarens död. Detta finns reglerat i 12 kap. 2-9 §§ ärvdabalken. För en exakt formulering av ett testamente av detta slag vill jag dock hänvisa till en verksam jurist. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”