Enskild egendom - gåvobrev och surrogat

Hej, Jag köpte en lägenhet åt min son 1998. I mars 2000 sålde vi den och han flyttade till annan ort. Värdeökningen på lägenheten var betydande. Vi skrev ett "Gåvobrev" där vi säger att pengarna skall vara "Enskild egendom" och sonen fick pengarna. Dessa investerade han i ett radhus åt sig och sin sambo. Han står som ensam köpare på köpekontraktet. Idag är de gifta, men äktenskapet sviktar. Vilken betydelse har "Gåvobretet" idag? Äger han radhuset själv eller ingår det i giftorätten? Har sonen rätt till sin kontantinsats eller även till värdestegringen? Tacksam för information. Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej! Egendom som på grund av gåvobrev tillhör den ena parten är att se som dennes enskilda egendom i ett äktenskap. Den enskilda egendomen är inte giftorättsgods och undantas vid en bodelning på grund av äktenskapsskillnad. Om en viss egendom trätt i en annan egendoms ställe, exempelvis pengar från försäljning av den enskilda egendomen, blir den nya egendomen (pengarna) också enskild egendom. Se 7 kap 2§ 6 pt, https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1 Samma sak gäller också i det omvända fallet, i ditt fall då pengar som var enskild egendom investerades i en fastighet. Har din son finansierat 100% av köpet med sin enskilda egendom bör radhuset fortsatt vara att se som hans enskilda egendom. I det fallet en lägre procentsats finansierades av honom och en del finansierades av den andra maken ändras detta förhållande till att delen av försäljningsvärdet som utgör enskild egendom är proportionerlig mot till hur stor del din son finansierade köpet. I ett rättsfall som du finner på https://lagen.nu/dom/nja/1995s577 kom HD fram till att ena maken ägde en halv fastighet som enskild egendom då denna parten betalat sin hälftendel vid förvärvet med pengar som var enskild egendom. I ett annat rättsfall, NJA 1978 s 526, kom domstolen fram till följande: Make, som köpt en tomträtt för 139 500 kr, har betalat 20 000 kr av köpesumman med enskild egendom och återstoden med medel, som upplånats mot panträtt i tomträtten. Tomträtten har ansetts som makens enskilda egendom. Enligt 7 kap 2§ 2st är avkastning av enskild egendom är giftorättsgods. Detta gäller exempelvis avkastning på aktier. I det sistnämnda rättsfallet tog inte domstolen hänsyn till att tomträtten stigit i värde utan ansåg tomträtten till dess fulla värde som enskild egendom. Mot bakgrund av detta har din son eventuellt rätt till radhusets fulla värde även efter en värdestegring om han har finansierat 100% av köpet. Med vänlig hälsning
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000