FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt19/02/2011

Fråga om betalningsansvar för makes skulder

Hej hur är det med skulder som bara en part har tagit under äktenskapet, t.e.x Ellos,Halens,Ica-banken o mobiler o.s.v

Lawline svarar

Hej Jonas, ”Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder”. Detta framgår av Äktenskapsbalken 1 kapitlet 3§. Denna princip gäller under äktenskapet och fortsätter att gälla om äktenskapet upphör på grund av äktenskapsskillnad. Skulder är alltså personliga och endast den som ådrar sig skulden kan krävas på betalning för densamma. Detta gäller alltså även mellan makar och det är endast den som under äktenskapet ådrar sig skulden som är betalningsskyldig för densamma. Detta gäller även efter äktenskapets upphörande. Den make som inte åtagit sig att betala krediter som den andre maken tagit inom äktenskapet kan alltså inte bli betalningsansvarig för dessa, varken under äktenskapet eller efter äktenskapets upphörande. Tilläggas bör, att det ovan angivna svaret utgår ifrån att den make som inte tecknat krediterna heller inte tagit del av det som krediterna finansierat. Om en make ansvarat för tecknandet av krediterna men den andre maken utnyttjat dem genom att använda dem för konsumtion torde detta kunna tas i beaktande vid en eventuell bodelning mellan makarna. Din fråga tolkar jag dock som att den rör vem som kan krävas på betalning för skulder, och det är den som tecknat dem. Vänliga hälsningar Elin
Elin SchmidRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”