FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTSärkullbarn30/01/2011

Särkullbarns arvsrätt

Särkullbarn har fått ut sin arvslott. Kan dom kräva något mer av mig.

Lawline svarar

Hej, Regler kring arv hittar du i ärvdabalken, ÄB (https://lagen.nu/1958:637) . Bröstarvingar är enligt 2 kap. 1 § ÄB arvsberättigade. Arvlåtarens barn tager lika lott. Finns det två bröstarvingar består deras arvslott av halva kvarlåtenskapen, vardera. Har särkullbarn med stöd av 3 kap. 1 § ÄB erhållit arvslott är denna inte berättigad till ytterligare utdelning ur ett eventuellt dödsbo. Återkom gärna med eventuella följdfrågor. Vänligen,
Mathias GunnervaldRådgivare