Arvingarnas rätt vid testamente till förmån för sambo

Min fråga till ER Om vår far ägde en bostadsrätt tillsammans med sin sambo när han levde ska inte vi tre barn ha rätt till halva värdet på lägenheten? De hade inga gemensamma barn, ej gifta men däremot finns ett testamente som säger att sambo erhåller bostaden, vad innebär detta för oss. Mycket tacksam för svar. Hälsningar

Lawline svarar

Hejsan! Ett inbördes testamente, till förmån för sambon innebär att bostadsrätten tillfaller sambon. Ni, som arvingar har dock rätt att få ut er laglott direkt, vilken är hälften av arvslotten. Eftersom er far hade tre barn är arvslotten alltså 1/3 av er fars kvarlåtenskap och laglotten är halva det värdet, alltså 1/6 var. (enligt 2 kap 1 § och 7 kap 1 § Ärvdabalken, Se https://lagen.nu/1958:637.) För att få ut er laglott måste ni dock begära jämkning av testamentet inom sex månader från att ni delgavs testamentet. Detta görs genom att väcka talan mot testamentstagaren, eller genom att delge denne om anspråket, enligt 7 kap 3 § Ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1. Frågan blir här även hur stor kvarlåtenskapen efter er far var och om ni fått ut något arv från annan egendom än bostadsrätten. Om ni redan fått ut ett arv som motsvarar 1/6 var av kvarlåtenskapen, så har ni inte rätt att göra ytterligare anspråk, men om så inte är fallet, kan ni alltså begära jämkning av testamentet och därmed få ut er laglott. Med vänlig hälsning
Mari-Helen SchöllinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”